Upřesňující podmínky pro servisní úkony

Technik se dostaví na zákazníkem uvedenou adresu, provede diagnostiku zařízení. Závady, které nevyžadují výměnu hardwarových  komponentů a časově nenáročné poruchy budou vyřešeny na místě. Pokud závadu nelze odstranit u zákazníka, bude po dohodě s ním zařízení odvezeno, opraveno a v domluveném termínu vráceno zákazníkovi zpět.

Servis bude o dokončení zakázky zákazníka informovat. Standartní doba opravy je 2- 4 dny.

Při přejímání zakázky vystaví technik zákazníkovi Servisní list. Součástí servisního listu je předmět zakázky, termín dokončení a předběžná cena. Pokud by se konečná cena měla lišit o více než 10%, bude zákazník kontaktován.

Pokud zákazník odmítne opravu v prvotní fázi, tedy při identifikaci závady, budou účtovány náklady 200 Kč. Tato částka pokrývá vzniklé náklady (dopravu, diagnostiku závady). 

Doba záruky na servisní práce je 6 měsíců, na nové dodané náhradní díly 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí.